סמי שיש - 1 המלצות של בונים ומשפצים בקהילת בונים בית
  

המלצות הקהילה

המלצה שגויה!!

איציק מבארשבע והסביבה

ספק-קבלן זה עדיין לא נבדק

אנו מחכים לאישור הספק קבלן לביצוע הבדיקה