אורן ברוכי מתקין טפטים - 1 המלצות של בונים ומשפצים בקהילת בונים בית
  

המלצות הקהילה

הוא מתקין טפטים , עובד עם דפוס העיר נתיבות

גדעון מבארשבע

ספק-קבלן זה עדיין לא נבדק

אנו מחכים לאישור הספק קבלן לביצוע הבדיקה