קמחי - 1 המלצות של בונים ומשפצים בקהילת בונים בית
  

המלצות הקהילה

בית מסחר לשליכט ועוד.

סיון פרידמן מבארשבע3

ספק-קבלן זה עדיין לא נבדק

אנו מחכים לאישור הספק קבלן לביצוע הבדיקה