קניות קבוצתיות לבניית בית | קהילת בונים בית

הצטרף לרכישות הקבוצתיות הפתוחות כרגע

רישום התמלא לכדי154%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 769 הצטרפו

רישום התמלא לכדי103%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 207 הצטרפו

רישום התמלא לכדי131%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 261 הצטרפו

רישום התמלא לכדי77%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 153 הצטרפו

רישום התמלא לכדי47%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 140 הצטרפו

רישום התמלא לכדי49%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 103 הצטרפו

רישום התמלא לכדי16%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 31 הצטרפו

רישום התמלא לכדי70%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 226 הצטרפו

רישום התמלא לכדי90%

 • מבצע ל 99+ בונים
 • 90 הצטרפו