שלב מכרז ובחירת קבלנים | רכישות קבוצתיות - בונים בית