דמו תקציב בנייה חינם 03-9440467

אגרות בניה והיטלים בית פרטי

מורן יוסיאן
עו״ד מקרקעין, שותף מנהל בונים בית
דצמבר 17, 2023 מדריכי בניה

מה זה חשבון אגרות?

לאחר הגשת הבקשה להיתר, קבלת אישור הועדה והשלמת הדרישות הטכניות, נקבל מהרשות המקומית חשבון אגרות. חשבון אגרות זה בעצם היתר בתנאים, כלומר המשמעות הנה שהתנאי שנותר לנו לקיים כדי לקבל את היתר הבניה זה אך ורק תשלום האגרות וההיטלים. איזה אגרות והיטלים יכללו בחשבון האגרות? איך נוכל לדעת מראש כמה כסף נצטרך לשלם עבור האגרות וההיטלים? איך נוכל לדעת שחשבון אגרות הבניה שקיבלנו נכון? מבולבלים? בונים בית עושה לכם סדר בבירוקרטיה.

איזה אגרות והיטלים נשלם לטובת היתר בניה?

אגרות בניה זה שם כולל ובתוך זה נכללים סוגים שונים של אגרות והיטלים – כל חיוב בתשלום אגרה או היטל מצריך בסיס חוקי, כלומר דרישת תשלום שמגובה בחוק (תקנות או חוק עזר עירוני) – נושא האגרות חשוב במיוחד לאור ההשפעה על עלויות הבניה ותקציב הבניה של הבית. תשלום אגרות בניה והיטלים מסווג תחת עלויות התכנון בפרויקט הבניה ובמרבית המקרים, מדובר בסכומים משמעותיים כפי שניתן לראות בדוגמת החישוב למטה ביחס לבניה של בית בגודל של כ 200 מ״ר, שם הסכום הכולל של האגרות וההיטלים מגיע לסך של 87,200 ש״ח, לכן חשוב שתדעו להעריך נכון את עלות אגרות הבניה וההיטלים כבר בתחילת הדרך כדי שלא תופתעו.

תאמו פגישת דמו חינמית לייעוץ ראשוני ללא עלות בנושא תקציב בניה

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  חיזרו אליי

  אגרת בניה אגרת הבסיס ֿ

  חובת תשלום אגרת בניה, אגרת הבסיס, נקבעה במסגרת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970. חובת התשלום גורפת ביחס לכל הרשויות, כלומר, כל מי שבונה בית או מבצע תוספת בניה לא משנה היכן, נדרש לשלם את אגרת הבסיס. חישוב אגרת הבסיס נעשה לפי מ”ר בניה חדשה או תוספת בניה – סכום אגרת הבניה לכל מ”ר נקבע במסגרת התקנות, כאשר נכון להיום סכום האגרה עומד על סך של כ 35 ש״ח לכל מ״ר בניה. תשלום אגרת הבניה מבוצע בשתי פעימות. פעימה ראשונה – בהגשת הבקשה להיתר בניה יבוצע תשלום פיקדון בשיעור של 20% מערך התשלום הסופי ופעימה שניה – בקבלת חשבון האגרות, אז יבוצע תשלום היתרה.

  היטלי פיתוח בית פרטי

  היטלי פיתוח הנם מס מוניציפלי המוטל על-ידי רשויות מקומיות ותאגידי המים על-פי חוקי עזר. היטלי הפיתוח נועדו לממן הנחת תשתיות מוניציפליות לרבות כבישים ומדרכות, תיעול וניקוז מי גשמים, צנרת מים, צנרת ביוב, ופיתוח שצ”פ (שטח ציבורי פתוח). דרישת תשלום היטלי פיתוח יכול שתחול ביחס לרכיב הקרקע ויכול שתחול ביחס לרכיב הבניה. חיוב בהיטלי פיתוח ביחס לרכיב הקרקע יחול לרוב כאשר נעשו עבודות פיתוח בסמוך לקרקע המיועדת לבניה. חיוב בהיטלי פיתוח ביחס לרכיב הבניה יחול במסגרת שלב ההיתר כחלק מחשבון האגרות.  סכום החיוב בהיטלי הפיתוח בגין רכיב הקרקע יחושב לפי מכפלת שטח הקרקע (מ”ר) בתעריף הנקוב בחוק העזר הרלוונטי, כאשר סכום החיוב בגין רכיב הבניה יחושב לפי מכפלת שטח המבנה (מ”ר) בתעריף הנקוב בחוק העזר (ש”ח) הרלוונטי גם כן. הנה פירוט היטלי הפיתוח הנפוצים ביחס לרכיב הבניה בפרויקט בניה או שיפוץ של בית פרטי.

  היטל תיעול בית פרטי

  היטל התיעול בא לממן את התיעול והניקוז של מי הגשמים בשטח הרשות המוניציפלית. חובת תשלום היטל תיעול חלה ביחס לבניה חדשה או לתוספת בניה בחלק מהרשויות. שיטת חישוב היטל התיעול נעשית לפי מחיר למ”ר – תעריף היטל התיעול למ”ר נקבע במסגרת חוק העזר הרלוונטי – התעריף אינו אחיד מבחינה רוחבית.

  היטל סלילה בית פרטי

  היטל התיעול בא לממן את סלילת הכבישים והמדרכות בסמוך לקרקע המיועדת לבניה. חובת תשלום היטל סלילה חלה ביחס לבניה חדשה או לתוספת בניה בחלק מהרשויות. שיטת חישוב היטל סלילה נעשית לפי מחיר למ”ר – תעריף היטל הסלילה למ”ר נקבע במסגרת חוק העזר הרלוונטי – גם ביחס להיטל סלילה, התעריף אינו אחיד.

  דמי הקמה בית פרטי

  היטלי פיתוח ביחס לצנרת מים וצנרת ביוב משולמים, במרבית המקרים, לתאגידי המים (בעקבות פיצול הסמכויות שבוצע בעקבות הרפורמה במשק המים והביוב). היטלים אלו מוגדרים על-ידי תאגידי המים כדמי הקמה. דמי הקמה, נועדו למימון הקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות המים והביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

   

  טיפ בונים בית: אם נדרשתם לשלם היטלי פיתוח ביחס לרכיב הקרקע, בדקו, ראשית, שלדרישה ישנו בסיס חוקי (בקשו שיפנו אתכם למקור הדרישה). שנית, בדקו האם כבר בוצע תשלום בעבר על-ידי הבעלים הקודמים של המגרש (וגם אלו שקדמו לבעלים הקודמים). נתקלנו במקרים שבהם לדרישות לא היה בסיס והפקיד או הפקידה לא ערכו בדיקה מקדימה או שסתם ניסו את שיטת “מצליח” ושלפו חיוב. הרעיון זה לא לקבל דרישות תשלום כמובן מאליו.

  כמה כסף נשלם עבור היטלי פיתוח לבניה?

  עלות היטלי הפיתוח, ביחס לרכיב הבניה, ינוע בין ס ל 200 ש”ח ויותר לכל מ”ר – לא קיימת אחידות בנושא זה כאשר ישנם מקומות שבהם היטלי הפיתוח שולמו כחלק מעסקת הרכישה, כל מקרה נבחן לגופו.

  טיפ בונים בית: דאגו לברר מול גזברות הועדה המקומית ותאגיד המים האזורי מהן הדרישות העדכניות ביחס לחיוב בתשלום אגרות הבניה וההיטלים לרבות את דמי ההקמה, כבר בתחילת שלב התכנון כדי שתוכלו להביא בחשבון את הסכומים הללו כחלק מעלויות התכנון במסגרת תקציב הבניה כיוון שכפי שניתן לראות בחלק מהמקרים מדובר בסכום כסף גדול שעשוי להגיע לסך של 450 ש״ח לכל מ״ר וההשפעה של זה על עלויות הבניה גדולה. באותה הזדמנות, דאגו לברר מול הוועדה המקומית מהן דרישות הוועדה המקומית ביחס לקבלת אישור תחילת עבודות? (ראו מאמר בונים בית בנושא אישור תחילת עבודות) האם צפויה לחול עליכם חובת תשלום היטל השבחה? מהן הדרישות ביחס להוצאת טופס 4 ותעודת גמר (טופס אכלוס)? לכל הדרישות הללו תיתכן השפעה מהותית על עלויות הבניה והשיפוץ של הבית.

  דוגמה לחישוב אגרות והיטלים בית פרטי בגודל 200 מ”ר.

  סוג החיוב תעריף החיוב למ”ר גודל הבית סך הכול לתשלום
  אגרת בניה 35 ₪ 200 7,000 ₪
  היטל תיעול 80 ₪ 200 16,000 ₪
  היטל סלילה 204 ₪ 200 40,800 ₪
  תאגיד מים 117 ₪ 200 23,400 ₪
  סך הכול 436 ₪ 200 87,200 ש”ח

   

  הערה: כפי שניתן להבין, אגרת בניה, כלומר אגרת הבסיס, אחידה, ברמה הארצית, הן ביחס לעצם החיוב והן ביחס לגובה התשלום. היטלי הפיתוח, למעט דמי ההקמה, אינם אחידים לא ביחס לעצם החיוב ולא ביחס לגובה התשלום. לגבי דמי ההקמה מדובר עקרונית בחיוב אחיד כאשר אנו מדברים על עצם החיוב אך ביחס לגובה התשלום, החיוב אינו אחיד – תוכלו להיעזר בטבלת התעריפים בהמשך כדי לחשב את גובה תשלום דמי ההקמה לכל מ”ר לפי שיוך היישוב שלכם לתאגיד המים הרלוונטי. אם אינכם יודעים לאיזה תאגיד מים היישוב שלכם משויך, בררו זאת בחיפוש אינטרנטי.

   

  טיפ בונים בית: דאגו לברר מול גזברות הועדה המקומית ותאגיד המים האזורי מהן הדרישות העדכניות ביחס לחיוב בתשלום אגרות הבניה וההיטלים כבר בתחילת שלב התכנון כדי שתוכלו להביא בחשבון את הסכומים הללו כחלק מעלויות התכנון במסגרת תקציב הבניה כיוון שכפי שניתן לראות בחלק מהמקרים לא מדובר בסכומים מבוטלים שעשויים להגיע לסך של 450 ש״ח לכל מ״ר. באותה הזדמנות, דאגו לברר מול הוועדה המקומית מהן דרישות הוועדה המקומית ביחס לקבלת אישור תחילת עבודות? האם צפויה לחול עליכם חובת תשלום היטל השבחה? מהן הדרישות ביחס להוצאת טופס 4 ותעודת גמר (טופס אכלוס)? לכל הדרישות הללו תיתכן השפעה מהותית על עלויות התכנון והבניה.

  סיכום אגרות בניה והיטלי פיתוח בית פרטי

  לסיכום, אלו הפעולות שבהן יש לנקוט ביחס לנושא אגרות הבניה, היטלי הפיתוח לרבות את דמי ההקמה.

  • בררו מהן דרישות התשלום ביחס לאגרת הבניה והיטלי הפיתוח מול הרשות המקומית.
  • בררו מהן דרישות התשלום ביחס לדמי ההקמה מול תאגיד המים.
  • הולכים לאיבוד בסבך הבירוקרטיה? זקוקים לעזרה? תרגישו בנוח לפנות אלינו ולהסתייע בנו.

  טבלת תעריפים של דמי הקמה בתאגידי המים בפריסה ארצית

  החברה

  טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 טור 5

  טור 6

  תוספת לתאגיד הררי

  תוספת להשלמת יחס ערכי כינון
  ל-0.5
  תוספת או הפחתה בשל עלויות מיוחדות תוספת לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה סך הכול תעריף לנכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה

  סך הכול תעריף לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה

  אל עין בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע”מ 30.52 87.21 117.73
  הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  התנור מים וביוב בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  יובלים אשדוד בע”מ 0.66 30.52 87.87 118.39
  יובלים בשומרון בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  ימים תאגיד המים של קריית ים בע”מ 30.52 87.21 117.73
  כפרי גליל תחתון בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  מי אביבים 2010 בע”מ 6.15 8.72 30.52 102.08 132.60
  מי אונו בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי אשקלון בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי שמש בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מי ברק בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי בת ים בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי גבעתיים בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי גליל בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  מעיינות הדרום בע”מ 28.60 9.95 40.53 125.76 166.29
  מי הוד השרון בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי הרצליה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי חדרה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי יבנה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי כרמל בע”מ 28.60 7.49 40.53 123.30 163.83
  מי לוד בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי מודיעין בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מי נעם חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מי נתניה (2003) בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי עירון בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  מי עכו בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי ציונה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מעיינות החוף 30.52 87.21 117.73
  מי קריית גת בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי רהט בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי רמת גן בע”מ 8.94 30.52 96.15 126.67
  מי רעננה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי רקת טבריה בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע”מ 28.60 1.30 40.53 117.11 157.64
  מי שקמה תאגיד המים והביוב בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מי תקווה בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מניב ראשון בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מעיינות אתא בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מעיינות המשולש בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מעיינות העמקים בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  מעיינות השרון בע”מ 30.52 87.21 117.73
  מעיינות זיו בע”מ 30.52 87.21 117.73
  סובב שפרעם בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  עין אפק בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  עין הכרמים בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע”מ 28.60 40.53 115.81 156.34
  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע”מ 17.27 15.67 104.48 120.15
  פלגי מוצקין בע”מ 30.52 87.21 117.73
  פלגי השרון בע”מ 30.52 87.21 117.73
  שרונים מפעלי מים וביוב בע”מ 30.52 87.21 117.73
  תמ”ר תאגיד מים רמלה בע”מ 30.52 87.21 117.73

  מצאתם טעות במאמר? יש לכם מה להוסיף? שתפו אותנו על-מנת שנשפר.

  לייעוץ תקציב בניה ראשוני חינם
  צ'אט מומחים
  בונים בית
  כניסה לפרופיל אישי
  זכור אותי
  כניסה לחשבון

  על ידי התחברות או יצירת חשבון אתם מסכימים עם תנאי השימוש והצהרת הפרטיות שלנו

  רוצים להצטרף לקהילת בונים בית?
  התחברות עם:
  הצטרפות לקהילה
  מצטרפים ומקבלים
  לוח פעילות לפי שלבי בניה או שיפוץ
  צירוף לקבוצת וואטסאפ איזורית
  הטבות בלעדיות לחברי קהילה
  שדה חובה
  שדה חובה נא להזין מינימום 10 ספרות
  שדה חובה אימייל שגוי
  על הסיסמה להכיל לפחות: 8 תווים אות 1 גדולה מספר
  הרשמה לניוזלטר
  צור חשבון

  על ידי התחברות או יצירת חשבון אתם מסכימים עם תנאי השימוש והצהרת הפרטיות שלנו

  כבר רשומים באתר?
  שכחתם את הסיסמה?
  אין בעיה. רשמו כתובת דוא”ל ונשלח אליכם לינק לאיפוס סיסמה.
  איפוס סיסמה
  נזכרת בסיסמתך?
  לקוח יקר,
  יש לאמת את הנייד שלך ושם מלא.
  שדה חובה
  שדה חובה נא להזין מינימום 10 ספרות

  קראתי ואני מאשר את התקנון

  שלח קוד אימות
  בונים בית פועלת בשביל לבחור בקפידה את אנשי המקצוע המומלצים ולאפשר לך להינות מספק בעל המלצות וניסיון לפרויקט שלך.
  כבר רשומים באתר?
  רוצים להצטרף לקהילת בונים בית?
  לקוח יקר,
  קוד האימות נשלח לנייד שלך:
  קוד האימות שקיבלתי הוא:
  שדה חובה
  שליחה ביטול
  לא קיבלת קוד אימות? לשלוח שוב